top of page
DSCF1286_edited.jpg

Gebruiksvoorwaarden 

Aanvaardbaar gebruik beleid  

Lees dit beleid voor acceptabel gebruik ("beleid", "AUP") zorgvuldig door voordat u de website http://flinthillsatabus.com ("website", "service", "services") gebruikt die wordt beheerd door Flint Hills Area Transportation Agency ("FHATA" , "Flint Hills ATA Bus", "ATA Bus", "ATA", "ons", 'wij', "onze").

Uw services kunnen worden opgeschort of beëindigd met of zonder kennisgeving bij een schending van dit beleid. Elke overtreding kan resulteren in de onmiddellijke schorsing of beëindiging van uw account.

 

Privacybeleid

Verzameling van informatie

Bij ATA Bus doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Er zijn delen van onze website waar we u kunnen vragen om persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder naam, telefoonnummer, e-mailadres, enz. We verkopen of wisselen geen namen of andere informatie over onze klanten uit met derden. We kunnen de informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van belangrijke functionaliteitswijzigingen van onze website, onze diensten en/of speciale programma's waarvan wij denken dat u deze leuk zult vinden. Wij bieden het gebruik van een beveiligde server aan. De beveiligde serversoftware (SSL) versleutelt alle informatie die u invoert voordat deze naar ons wordt verzonden. We delen met niemand persoonlijk identificeerbare gegevens over onze klanten.

Kennisgeving van wijziging van het beleid en toestemming

ATA Bus behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde delen van deze privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door ATA Bus. Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken.

 

algemene voorwaarden

Alle inhoud op de ATA Bus-website, inclusief het verzamelen, rangschikken, samenstellen en presenteren van pagina's en alle logo's, kaarten, tekst, afbeeldingen, feeds en databases zijn eigendom van Flint Hills Area Transportation Agency of zijn inhoudleveranciers en zijn auteursrechtelijk beschermd wetten. U mag het ATA Bus-logo, de ATA Bus-transitkaart of andere inhoud van onze website niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flint Hills Area Transportation Agency.

Garantie en disclaimer

Hoewel ATA Bus er alles aan doet om de nauwkeurigheid van de hier gepresenteerde informatie te waarborgen, wordt onze website aangeboden op een "as is"-basis. ATA Bus geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking of inhoud van deze site of enige andere website waaraan deze is gekoppeld. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst ATA Bus alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. ATA Bus, haar directeuren of werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site of een site waaraan deze is gekoppeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, punitieve en gevolgschade.

Gebruiksbeperkingen

De ATA Bus-website is beschikbaar als hulpmiddel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door onze klanten. U mag de services niet gebruiken om inhoud te publiceren of deel te nemen aan activiteiten die illegaal zijn volgens de toepasselijke wetgeving, die schadelijk zijn voor anderen of die ons zouden onderwerpen aan aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met een van de volgende, die elk is verboden onder deze AUP:

  • Phishing of identiteitsdiefstal

  • Het verspreiden van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige code

  • Het verspreiden van pornografische of aan volwassenen gerelateerde inhoud of het aanbieden van escortservices

  • Bevorderen of faciliteren van geweld of terroristische activiteiten

  • Inbreuk maken op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van anderen

U mag geen gescripte, geautomatiseerde of anderszins geprogrammeerde vragen van welke aard dan ook naar onze website sturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flint Hills Area Transportation Agency.

Links naar andere websites

Sommige links op de ATA Bus-website brengen u naar andere websites. Deze andere websites vallen niet onder de controle van Flint Hills Area Transportation Agency en ATA Bus is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. ATA Bus biedt deze links aan voor het gemak en impliceert op geen enkele manier ondersteuning of goedkeuring.

Toepasselijk recht:

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door ATA Bus in de staat Kansas, VS. Als zodanig zijn de wetten van de staat Kansas van toepassing op deze disclaimers, algemene voorwaarden, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. Flint Hills Area Transportation Agency behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze website, inclusief deze disclaimers en voorwaarden.

Contactgegevens

5815 Marlatt Avenue
Manhattan, KS 66003
(785) 537-6345
fhata@fhata.org

bottom of page