top of page
DSCF1286_edited.jpg

Burgerrechten/titel VI

De Flint Hills Regional Transit Administration (FHATA) maakt hierbij bekend dat het het beleid van het agentschap is om volledige naleving van titel VI van de Civil Rights Act van 1964, de Civil Rights Restoration Act van 1987, Executive Order 12898 on Environmental Justice te verzekeren , en gerelateerde statuten en reglementen in alle programma's en activiteiten.  

 

Titel VI vereist dat geen enkele persoon in de Verenigde Staten van Amerika op grond van ras, huidskleur of nationale afkomst mag worden uitgesloten van deelname aan, de voordelen wordt ontzegd van of anderszins wordt onderworpen aan discriminatie in het kader van alle programma's of activiteiten dat de FHATA federale financiële steun ontvangt.  

 

Elke persoon die meent te zijn benadeeld door een onwettige discriminerende praktijk op grond van titel VI, heeft het recht een formele klacht in te dienen bij de FHATA. Een dergelijke klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de FHATA-coördinator voor titel VI binnen honderdtachtig (180) dagen na de datum van de vermeende discriminerende gebeurtenis.

 

Bekijk ons Titel VI-programma Beperkt Engels taalvaardigheidsplan en openbare participatieplan via de onderstaande link:

Als u daarnaast het gevoel hebt dat u een klacht heeft over de toegankelijkheid van het FHATA-vervoerssysteem of denkt dat u gediscrimineerd wordt vanwege uw handicap, gebruik dan dit formulier om een klacht in te dienen.

Contactgegevens

5815 Marlatt Avenue
Manhattan, KS 66003
(785) 537-6345
fhata@fhata.org

ATA Bus LEP Policy and Training Infographics.png
bottom of page