top of page
DSCF1286_edited.jpg

ADA-beleid 

Het is het beleid van ATA Bus om de Americans with Disabilities Act (ADA) en alle gerelateerde statuten volledig na te leven en te verzekeren.

ADA-klacht 

Titel II en III van de Americans with Disabilities Act van 1990 (ADA) bepalen dat geen enkele entiteit een persoon met een handicap mag discrimineren in verband met het aanbieden van vervoersdiensten. Als u een klacht heeft over de toegankelijkheid van het douanevervoersysteem van FHATA Inc. of als u denkt gediscrimineerd te worden vanwege uw handicap, kunt u het onderstaande gelinkte formulier gebruiken om een klacht in te dienen. Om deze klacht in te dienen, dient u deze nauwkeurig in te vullen en te mailen naar:

Katey Cain 

Officier burgerrechten 

5815 Marlatt Av              

Manhattan, KS 66003 

kcain@fhata.org

Redelijke accommodatie 

ADA en gerelateerde statuten bepalen dat vervoersentiteiten redelijke wijzigingen/aanpassingen moeten aanbrengen aan beleid, praktijken en procedures om discriminatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun programma's toegankelijk zijn voor personen met een handicap in het kader van elk programma of elke activiteit die federale steun ontvangt. Elke persoon, groep personen of entiteit die wil dat ATA haar service wijzigt om tegemoet te komen aan een handicap, kan een redelijk verzoek tot wijziging indienen. Bekijk ons volledige beleid via de onderstaande link:

Om een redelijk verzoek tot wijziging in te dienen, klikt u op de onderstaande link, vult u deze nauwkeurig in en stuurt u deze naar:  

FHATA 

5815 Marlatt Avenue                

Manhattan, KS 66003

 

Als u een klacht over Redelijke Accommodaties wilt indienen, klik dan op de onderstaande link, vul deze nauwkeurig in en mail naar:  

 

FHATA 

5815 Marlatt Avenue                

Manhattan, KS 66003

Contactgegevens

5815 Marlatt Avenue
Manhattan, KS 66003
(785) 537-6345

fhata@fhata.org

Toepassingen

Instructies:

Als u zich aanmeldt vanwege leeftijd (60+), hoeft u alleen deel A te downloaden en in te dienen. 

Als u zich aanmeldt vanwege ADA, moet u zowel deel A als deel B downloaden en indienen.

Sollicitatie:

 

Slechtziend/grote lettertypetoepassing:

 

 

Sollicitaties kunnen worden gemaild naar:

Transportbureau in Flint Hills Area

5815 Marlatt Avenue 

Manhattan, KS 66003  

 

Aanvragen kunnen ook worden gefaxt naar 785-537-6327 .

bottom of page